ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.087829828262329s
t_/pages/forecast: 1x 0.082914113998413s
t_/common/header-new: 1x 0.054754018783569s
t_/common/head: 1x 0.050469160079956s
t_/common/footer-new: 1x 0.0036008358001709s
router_page: 1x 0.0015120506286621s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010919570922852s
router: 1x 0.00075602531433105s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00058507919311523s
service-routes: 1x 0.00036001205444336s
router_redirection: 1x 0.00018501281738281s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016498565673828s
t_/popups/zoom: 1x 4.4107437133789E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 20:19:02)  -----