ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.074059963226318s
t_/pages/forecast: 1x 0.069647073745728s
t_/common/header-new: 1x 0.046828985214233s
t_/common/head: 1x 0.041664123535156s
t_/common/footer-new: 1x 0.0031728744506836s
router_page: 1x 0.0012938976287842s
t_/popups/on-download: 1x 0.00089597702026367s
router: 1x 0.00084280967712402s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00066208839416504s
service-routes: 1x 0.00034189224243164s
router_redirection: 1x 0.00017118453979492s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00014519691467285s
t_/popups/zoom: 1x 2.7894973754883E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:13:06)  -----