ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.068320035934448s
t_/pages/forecast: 1x 0.064496994018555s
t_/common/header-new: 1x 0.042442083358765s
t_/common/head: 1x 0.038503885269165s
t_/common/footer-new: 1x 0.0036909580230713s
router_page: 1x 0.0012738704681396s
t_/popups/on-download: 1x 0.00091004371643066s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00057506561279297s
router: 1x 0.00055909156799316s
service-routes: 1x 0.00028204917907715s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021195411682129s
router_redirection: 1x 0.00013494491577148s
t_/popups/zoom: 1x 2.0027160644531E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:16:06)  -----