ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.06269383430481s
t_/pages/forecast: 1x 0.059057950973511s
t_/common/header-new: 1x 0.03921103477478s
t_/common/head: 1x 0.035619974136353s
t_/common/footer-new: 1x 0.0031437873840332s
router_page: 1x 0.0013859272003174s
t_/popups/on-download: 1x 0.00075697898864746s
router: 1x 0.00051498413085938s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00044608116149902s
service-routes: 1x 0.00023603439331055s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00015807151794434s
router_redirection: 1x 0.00011181831359863s
t_/popups/zoom: 1x 3.0994415283203E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 12:56:06)  -----