ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.065409898757935s
t_/pages/forecast: 1x 0.060422897338867s
t_/common/header-new: 1x 0.041912078857422s
t_/common/head: 1x 0.037393093109131s
t_/common/footer-new: 1x 0.0031180381774902s
router_page: 1x 0.0019638538360596s
t_/popups/on-download: 1x 0.00092577934265137s
router: 1x 0.00066685676574707s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00042486190795898s
service-routes: 1x 0.00031089782714844s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00018095970153809s
router_redirection: 1x 0.0001530647277832s
t_/popups/zoom: 1x 1.9073486328125E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 08:46:07)  -----