ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.10475397109985s
t_/pages/forecast: 1x 0.098309993743896s
t_/common/header-new: 1x 0.07222580909729s
t_/common/head: 1x 0.067800998687744s
t_/common/footer-new: 1x 0.0044310092926025s
router_page: 1x 0.0030889511108398s
router: 1x 0.001147985458374s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010659694671631s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00063109397888184s
service-routes: 1x 0.00047492980957031s
router_redirection: 1x 0.00031304359436035s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00025701522827148s
t_/popups/zoom: 1x 1.6927719116211E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:18:02)  -----