ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.091145038604736s
t_/pages/forecast: 1x 0.085129022598267s
t_/common/header-new: 1x 0.05642294883728s
t_/common/head: 1x 0.05245304107666s
t_/common/footer-new: 1x 0.0051279067993164s
router_page: 1x 0.0023820400238037s
t_/popups/on-download: 1x 0.0013828277587891s
router: 1x 0.00092911720275879s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00055503845214844s
service-routes: 1x 0.00046992301940918s
router_redirection: 1x 0.0002439022064209s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00019311904907227s
t_/popups/zoom: 1x 4.4822692871094E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:24:02)  -----