ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.087170124053955s
t_/pages/forecast: 1x 0.077533960342407s
t_/common/header-new: 1x 0.052322864532471s
t_/common/head: 1x 0.047904014587402s
t_/common/footer-new: 1x 0.0042998790740967s
router_page: 1x 0.0021018981933594s
t_/popups/on-download: 1x 0.0012049674987793s
router: 1x 0.0006859302520752s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00065493583679199s
service-routes: 1x 0.0003211498260498s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022411346435547s
router_redirection: 1x 0.00018095970153809s
t_/popups/zoom: 1x 3.0994415283203E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 12:41:06)  -----