ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.073884010314941s
t_/pages/forecast: 1x 0.069123029708862s
t_/common/header-new: 1x 0.044539928436279s
t_/common/head: 1x 0.039077043533325s
t_/common/footer-new: 1x 0.0048120021820068s
router_page: 1x 0.001784086227417s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010299682617188s
router: 1x 0.00084090232849121s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00074291229248047s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00065898895263672s
service-routes: 1x 0.0002591609954834s
router_redirection: 1x 0.00012803077697754s
t_/popups/zoom: 1x 4.1961669921875E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:29:06)  -----