ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.072417974472046s
t_/pages/forecast: 1x 0.067759990692139s
t_/common/header-new: 1x 0.044754028320312s
t_/common/head: 1x 0.041347980499268s
t_/common/footer-new: 1x 0.0032470226287842s
router_page: 1x 0.0016391277313232s
t_/popups/on-download: 1x 0.00094008445739746s
router: 1x 0.00065207481384277s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00054693222045898s
service-routes: 1x 0.00028395652770996s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00020599365234375s
router_redirection: 1x 0.00015902519226074s
t_/popups/zoom: 1x 1.2874603271484E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:44:02)  -----