ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.093155860900879s
t_/pages/forecast: 1x 0.085739135742188s
t_/common/header-new: 1x 0.061707973480225s
t_/common/head: 1x 0.057662010192871s
t_/common/footer-new: 1x 0.003849983215332s
router_page: 1x 0.002626895904541s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010960102081299s
router: 1x 0.00074195861816406s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00047898292541504s
service-routes: 1x 0.0003199577331543s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022196769714355s
router_redirection: 1x 0.00017786026000977s
t_/popups/zoom: 1x 1.5974044799805E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:43:02)  -----