ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.069922924041748s
t_/pages/forecast: 1x 0.064949989318848s
t_/common/header-new: 1x 0.043426990509033s
t_/common/head: 1x 0.040028095245361s
t_/common/footer-new: 1x 0.0039680004119873s
router_page: 1x 0.001762866973877s
t_/popups/on-download: 1x 0.00097894668579102s
router: 1x 0.00066614151000977s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00056791305541992s
service-routes: 1x 0.00026607513427734s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.0001678466796875s
router_redirection: 1x 0.00013113021850586s
t_/popups/zoom: 1x 4.2200088500977E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:01:06)  -----