ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.069378852844238s
t_/pages/forecast: 1x 0.067249059677124s
t_/common/header-new: 1x 0.044434785842896s
t_/common/head: 1x 0.040380954742432s
t_/common/footer-new: 1x 0.003309965133667s
router_page: 1x 0.0011200904846191s
t_/popups/on-download: 1x 0.00084996223449707s
router: 1x 0.0005650520324707s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00052404403686523s
service-routes: 1x 0.00024509429931641s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00017499923706055s
router_redirection: 1x 0.00011992454528809s
t_/popups/zoom: 1x 2.288818359375E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 20:25:02)  -----