ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.11882996559143s
t_/pages/forecast: 1x 0.11119794845581s
t_/common/header-new: 1x 0.070605039596558s
t_/common/head: 1x 0.065997123718262s
router_page: 1x 0.0041961669921875s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040168762207031s
t_/popups/on-download: 1x 0.0011489391326904s
router: 1x 0.0006871223449707s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00054097175598145s
service-routes: 1x 0.0003199577331543s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021600723266602s
router_redirection: 1x 0.00018596649169922s
t_/popups/zoom: 1x 1.8119812011719E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:35:02)  -----