ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.085692882537842s
t_/pages/forecast: 1x 0.083143949508667s
t_/common/header-new: 1x 0.052754163742065s
t_/common/head: 1x 0.046879053115845s
t_/common/footer-new: 1x 0.0045440196990967s
router_page: 1x 0.0012679100036621s
t_/popups/on-download: 1x 0.0012679100036621s
router: 1x 0.00073790550231934s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00073599815368652s
service-routes: 1x 0.00034904479980469s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00024914741516113s
router_redirection: 1x 0.00014209747314453s
t_/popups/zoom: 1x 3.2901763916016E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 20:13:02)  -----