ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.071594953536987s
t_/pages/forecast: 1x 0.065592050552368s
t_/common/header-new: 1x 0.043962001800537s
t_/common/head: 1x 0.039927005767822s
t_/common/footer-new: 1x 0.0030601024627686s
router_page: 1x 0.0015947818756104s
t_/popups/on-download: 1x 0.00091195106506348s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00068402290344238s
router: 1x 0.00065517425537109s
service-routes: 1x 0.00032401084899902s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022482872009277s
router_redirection: 1x 0.00018811225891113s
t_/popups/zoom: 1x 2.0980834960938E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:51:02)  -----