ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.064126968383789s
t_/pages/forecast: 1x 0.059446096420288s
t_/common/header-new: 1x 0.039953947067261s
t_/common/head: 1x 0.036216020584106s
t_/common/footer-new: 1x 0.0045020580291748s
router_page: 1x 0.0014519691467285s
t_/popups/on-download: 1x 0.0011811256408691s
router: 1x 0.00078415870666504s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00042486190795898s
service-routes: 1x 0.00034213066101074s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021505355834961s
router_redirection: 1x 0.00018787384033203s
t_/popups/zoom: 1x 4.2915344238281E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 13:14:04)  -----