ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.15491795539856s
t_/pages/forecast: 1x 0.076839923858643s
router: 1x 0.074152946472168s
t_/common/header-new: 1x 0.051265001296997s
t_/common/head: 1x 0.046970129013062s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040409564971924s
router_page: 1x 0.0015809535980225s
t_/popups/on-download: 1x 0.0011758804321289s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00066709518432617s
service-routes: 1x 0.00026202201843262s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00023388862609863s
router_redirection: 1x 0.00010108947753906s
t_/popups/zoom: 1x 4.2915344238281E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:44:02)  -----