ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.073423862457275s
t_/pages/forecast: 1x 0.066858053207397s
t_/common/header-new: 1x 0.047095060348511s
t_/common/head: 1x 0.043426990509033s
t_/common/footer-new: 1x 0.0034079551696777s
router_page: 1x 0.0014009475708008s
t_/popups/on-download: 1x 0.00084090232849121s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00059700012207031s
router: 1x 0.0004429817199707s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021505355834961s
service-routes: 1x 0.00019192695617676s
router_redirection: 1x 9.608268737793E-5s
t_/popups/zoom: 1x 1.2874603271484E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 12:39:06)  -----