ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.087002038955688s
t_/pages/forecast: 1x 0.074808835983276s
t_/common/header-new: 1x 0.051812887191772s
t_/common/head: 1x 0.047296047210693s
router_page: 1x 0.0043549537658691s
t_/common/footer-new: 1x 0.0032899379730225s
router: 1x 0.001399040222168s
t_/popups/on-download: 1x 0.00087213516235352s
service-routes: 1x 0.00062012672424316s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00053906440734863s
router_redirection: 1x 0.00042295455932617s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00013279914855957s
t_/popups/zoom: 1x 2.9802322387695E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:38:02)  -----