ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-sell-trend-2
    index: 1x 0.072998046875s
t_/pages/forecast: 1x 0.06850790977478s
t_/common/header-new: 1x 0.046236991882324s
t_/common/head: 1x 0.042366981506348s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040068626403809s
t_/popups/on-download: 1x 0.0012288093566895s
router_page: 1x 0.001168966293335s
router: 1x 0.00068402290344238s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00064492225646973s
service-routes: 1x 0.00030684471130371s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016403198242188s
router_redirection: 1x 0.00016307830810547s
t_/popups/zoom: 1x 3.2901763916016E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:57:02)  -----