ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.037466049194336s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.032654047012329s
t_/common/header-new: 1x 0.0095028877258301s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0072751045227051s
t_/common/head: 1x 0.0043759346008301s
t_/common/footer-new: 1x 0.0041739940643311s
router_page: 1x 0.0022280216217041s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0016238689422607s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013940334320068s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001349925994873s
t_/popups/on-download: 1x 0.0011539459228516s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00091385841369629s
router: 1x 0.00082993507385254s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00071310997009277s
service-routes: 1x 0.00033998489379883s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022697448730469s
router_redirection: 1x 0.00020003318786621s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.598762512207E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.3841857910156E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:24:02) -----