ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.042423963546753s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.035619020462036s
t_/common/header-new: 1x 0.012228965759277s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0075328350067139s
t_/common/head: 1x 0.0068211555480957s
t_/common/footer-new: 1x 0.0047018527984619s
router_page: 1x 0.0028781890869141s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014967918395996s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0013449192047119s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0012280941009521s
t_/popups/on-download: 1x 0.001162052154541s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.001101016998291s
router: 1x 0.0007021427154541s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00064897537231445s
service-routes: 1x 0.00030517578125s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00019621849060059s
router_redirection: 1x 0.00015401840209961s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 7.5101852416992E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.6001205444336E-5s
----- END OF DUMP (2024-05-24 22:44:05) -----