ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.033225774765015s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.029553890228271s
t_/common/header-new: 1x 0.0078749656677246s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0070290565490723s
t_/common/footer-new: 1x 0.0041100978851318s
t_/common/head: 1x 0.0031490325927734s
router_page: 1x 0.0021810531616211s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014288425445557s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0012259483337402s
t_/popups/on-download: 1x 0.001140832901001s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0010659694671631s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010650157928467s
router: 1x 0.0006711483001709s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0006558895111084s
service-routes: 1x 0.00028181076049805s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00023198127746582s
router_redirection: 1x 0.00012516975402832s
t_/popups/zoom: 1x 3.504753112793E-5s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.1948089599609E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 09:59:07) -----