ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.030011892318726s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.025177955627441s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0060470104217529s
t_/common/header-new: 1x 0.0059630870819092s
t_/common/footer-new: 1x 0.0037178993225098s
router_page: 1x 0.0025160312652588s
t_/common/head: 1x 0.002108097076416s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0012509822845459s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0011920928955078s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0011279582977295s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010628700256348s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00081419944763184s
router: 1x 0.00066900253295898s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00046801567077637s
service-routes: 1x 0.00032711029052734s
router_redirection: 1x 0.00019192695617676s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016498565673828s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.1948089599609E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.3126602172852E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:40:02) -----