ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.036861896514893s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.031013965606689s
t_/common/header-new: 1x 0.0081031322479248s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0077366828918457s
t_/common/footer-new: 1x 0.0043702125549316s
t_/common/head: 1x 0.003201961517334s
router_page: 1x 0.0019779205322266s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0016460418701172s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0013120174407959s
t_/popups/on-download: 1x 0.00124192237854s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010929107666016s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00098204612731934s
router: 1x 0.00077986717224121s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00060009956359863s
service-routes: 1x 0.00031590461730957s
router_redirection: 1x 0.00015997886657715s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00015997886657715s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 4.2200088500977E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.814697265625E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:24:02) -----