ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.044424057006836s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.037678956985474s
t_/common/header-new: 1x 0.017460107803345s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0056779384613037s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040378570556641s
router_page: 1x 0.0028200149536133s
t_/common/head: 1x 0.0027449131011963s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013229846954346s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0010778903961182s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010669231414795s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0010199546813965s
router: 1x 0.00095486640930176s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00093722343444824s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00074481964111328s
service-routes: 1x 0.00032401084899902s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00019693374633789s
router_redirection: 1x 0.00018119812011719s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 5.4121017456055E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.6001205444336E-5s
----- END OF DUMP (2024-05-24 22:43:05) -----