ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.043576002120972s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.035474061965942s
t_/common/header-new: 1x 0.012728929519653s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0077571868896484s
t_/common/head: 1x 0.0062620639801025s
t_/common/footer-new: 1x 0.0038399696350098s
router_page: 1x 0.003809928894043s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.002032995223999s
router: 1x 0.0017938613891602s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014269351959229s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001168966293335s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010340213775635s
t_/popups/on-download: 1x 0.00096702575683594s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00080299377441406s
service-routes: 1x 0.00045204162597656s
router_redirection: 1x 0.00025391578674316s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021195411682129s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 4.6014785766602E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.4080276489258E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:04:06) -----