ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.029069900512695s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.024539947509766s
t_/common/header-new: 1x 0.0072948932647705s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0056049823760986s
router_page: 1x 0.003277063369751s
t_/common/footer-new: 1x 0.0030829906463623s
t_/common/head: 1x 0.0029361248016357s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0012011528015137s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0009300708770752s
t_/popups/on-download: 1x 0.00089883804321289s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00084304809570312s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00084090232849121s
router: 1x 0.00065112113952637s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00063896179199219s
service-routes: 1x 0.00028181076049805s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016021728515625s
router_redirection: 1x 0.00013995170593262s
t_/popups/zoom: 1x 2.9087066650391E-5s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.598762512207E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 09:49:07) -----