ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.030987024307251s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.025983095169067s
t_/common/header-new: 1x 0.0073988437652588s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0059821605682373s
t_/common/footer-new: 1x 0.0033221244812012s
t_/common/head: 1x 0.0032720565795898s
router_page: 1x 0.00148606300354s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013999938964844s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0011050701141357s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00095295906066895s
t_/popups/on-download: 1x 0.00094389915466309s
router: 1x 0.00091004371643066s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00088715553283691s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00064301490783691s
service-routes: 1x 0.00032305717468262s
router_redirection: 1x 0.00018692016601562s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.0001528263092041s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 4.1961669921875E-5s
t_/popups/zoom: 1x 1.0967254638672E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 10:37:07) -----