ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.025743961334229s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.023298978805542s
t_/common/header-new: 1x 0.0057311058044434s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0051200389862061s
t_/common/footer-new: 1x 0.0042719841003418s
t_/common/head: 1x 0.0022869110107422s
router_page: 1x 0.0013799667358398s
t_/popups/on-download: 1x 0.0012340545654297s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.001086950302124s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00094985961914062s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00090599060058594s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0008399486541748s
router: 1x 0.00049996376037598s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00047612190246582s
service-routes: 1x 0.00024199485778809s
router_redirection: 1x 0.00013613700866699s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00013089179992676s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.9815902709961E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.0980834960938E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 09:10:07) -----