ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.039288997650146s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.031718969345093s
t_/common/header-new: 1x 0.0093529224395752s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0067198276519775s
t_/common/footer-new: 1x 0.0043239593505859s
router_page: 1x 0.0035488605499268s
t_/common/head: 1x 0.0034019947052002s
router: 1x 0.0015928745269775s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0014660358428955s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013539791107178s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0011169910430908s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010149478912354s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.001011848449707s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00078010559082031s
service-routes: 1x 0.00044512748718262s
router_redirection: 1x 0.00023984909057617s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00017619132995605s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.8848648071289E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.598762512207E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:52:02) -----