ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.033530950546265s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.0263991355896s
t_/common/header-new: 1x 0.0075299739837646s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0057129859924316s
t_/common/footer-new: 1x 0.0038740634918213s
t_/common/head: 1x 0.0027189254760742s
router_page: 1x 0.0022861957550049s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0012998580932617s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0012249946594238s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0010671615600586s
t_/popups/on-download: 1x 0.00091695785522461s
router: 1x 0.00074291229248047s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00070095062255859s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00060892105102539s
service-routes: 1x 0.00037002563476562s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022196769714355s
router_redirection: 1x 0.00021505355834961s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.6954879760742E-5s
t_/popups/zoom: 1x 1.5974044799805E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 11:51:04) -----