ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.029652118682861s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.025215148925781s
t_/common/header-new: 1x 0.0062010288238525s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0059587955474854s
t_/common/footer-new: 1x 0.003715991973877s
t_/common/head: 1x 0.0025579929351807s
router_page: 1x 0.001939058303833s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0016179084777832s
t_/popups/on-download: 1x 0.0013561248779297s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00094008445739746s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00087404251098633s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00086593627929688s
router: 1x 0.00056004524230957s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00055503845214844s
service-routes: 1x 0.0002591609954834s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016498565673828s
router_redirection: 1x 0.00013113021850586s
t_/popups/zoom: 1x 3.2901763916016E-5s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.0994415283203E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 12:26:06) -----