ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.033675909042358s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.028726100921631s
t_/common/header-new: 1x 0.0090060234069824s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0067489147186279s
t_/common/footer-new: 1x 0.0034728050231934s
t_/common/head: 1x 0.0027589797973633s
router_page: 1x 0.0022461414337158s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013000965118408s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00095891952514648s
t_/popups/on-download: 1x 0.00093197822570801s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00092506408691406s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00088787078857422s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00072002410888672s
router: 1x 0.00062704086303711s
service-routes: 1x 0.00030016899108887s
router_redirection: 1x 0.00014901161193848s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00013399124145508s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.7193298339844E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.5033950805664E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 19:35:02) -----