ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.038728952407837s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.032084941864014s
t_/common/header-new: 1x 0.0076189041137695s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0070281028747559s
t_/common/footer-new: 1x 0.0047509670257568s
t_/common/head: 1x 0.0029201507568359s
router_page: 1x 0.0023269653320312s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0020039081573486s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0015590190887451s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001317024230957s
t_/popups/on-download: 1x 0.0012521743774414s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0011529922485352s
router: 1x 0.00068807601928711s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00065088272094727s
service-routes: 1x 0.00029110908508301s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00023198127746582s
router_redirection: 1x 0.00014686584472656s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 5.0067901611328E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.6001205444336E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 18:45:02) -----