ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.042838096618652s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.03370213508606s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0083460807800293s
t_/common/header-new: 1x 0.008173942565918s
t_/common/footer-new: 1x 0.0051817893981934s
router_page: 1x 0.0041418075561523s
t_/common/head: 1x 0.0025801658630371s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001349925994873s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0013370513916016s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013020038604736s
t_/popups/on-download: 1x 0.0011930465698242s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0011000633239746s
router: 1x 0.00082087516784668s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00067281723022461s
service-routes: 1x 0.0003209114074707s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00017714500427246s
router_redirection: 1x 0.0001678466796875s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 5.1021575927734E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.9815902709961E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 11:41:06) -----