ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.039243936538696s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.034481048583984s
t_/common/header-new: 1x 0.0089700222015381s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0070350170135498s
t_/common/footer-new: 1x 0.0051229000091553s
router_page: 1x 0.0035531520843506s
t_/common/head: 1x 0.0027658939361572s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0027449131011963s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014100074768066s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001323938369751s
t_/popups/on-download: 1x 0.0013101100921631s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010390281677246s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00064706802368164s
router: 1x 0.00063490867614746s
service-routes: 1x 0.00027894973754883s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00018215179443359s
router_redirection: 1x 0.00013494491577148s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 5.1021575927734E-5s
t_/popups/zoom: 1x 4.5061111450195E-5s
----- END OF DUMP (2024-06-18 12:44:06) -----