ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.043421983718872s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.03966212272644s
t_/common/header-new: 1x 0.010535001754761s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0073769092559814s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0065388679504395s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040569305419922s
t_/common/head: 1x 0.0039608478546143s
router_page: 1x 0.0021378993988037s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014500617980957s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0012581348419189s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0012490749359131s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0011858940124512s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010550022125244s
router: 1x 0.00074315071105957s
service-routes: 1x 0.00029087066650391s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00025796890258789s
router_redirection: 1x 0.00014615058898926s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 0.0001070499420166s
t_/popups/zoom: 1x 2.5033950805664E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 13:24:04) -----