ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.029004096984863s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.023445129394531s
t_/common/header-new: 1x 0.0061030387878418s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0051357746124268s
t_/common/footer-new: 1x 0.0031311511993408s
t_/common/head: 1x 0.0024199485778809s
router_page: 1x 0.0018320083618164s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00142502784729s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010981559753418s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0010900497436523s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00087785720825195s
t_/popups/on-download: 1x 0.0008699893951416s
router: 1x 0.00061702728271484s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00061416625976562s
service-routes: 1x 0.0002589225769043s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021600723266602s
router_redirection: 1x 0.00012922286987305s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.9802322387695E-5s
t_/popups/zoom: 1x 1.8835067749023E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 12:20:04) -----