ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.053125143051147s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.045714139938354s
t_/common/header-new: 1x 0.0190269947052s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0080208778381348s
t_/common/head: 1x 0.0052440166473389s
t_/common/footer-new: 1x 0.0047659873962402s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0030159950256348s
router_page: 1x 0.0029900074005127s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0019497871398926s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0014331340789795s
t_/popups/on-download: 1x 0.001338005065918s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.001115083694458s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0010700225830078s
router: 1x 0.00097012519836426s
service-routes: 1x 0.00034594535827637s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00017094612121582s
router_redirection: 1x 0.0001680850982666s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 6.9141387939453E-5s
t_/popups/zoom: 1x 4.6968460083008E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 11:14:04) -----