ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.032351970672607s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.029474973678589s
t_/common/header-new: 1x 0.007411003112793s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0063719749450684s
t_/common/footer-new: 1x 0.0039620399475098s
t_/common/head: 1x 0.0027549266815186s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0021970272064209s
router_page: 1x 0.001694917678833s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0013911724090576s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0011839866638184s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0010828971862793s
t_/popups/on-download: 1x 0.00090312957763672s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00062894821166992s
router: 1x 0.00059390068054199s
service-routes: 1x 0.00026702880859375s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00024199485778809s
router_redirection: 1x 0.00013399124145508s
t_/popups/zoom: 1x 2.4080276489258E-5s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.3126602172852E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 11:15:04) -----