ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.034049034118652s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.030368089675903s
t_/common/header-new: 1x 0.0067539215087891s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0065608024597168s
t_/common/footer-new: 1x 0.0040178298950195s
t_/common/head: 1x 0.0023939609527588s
router_page: 1x 0.0023829936981201s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0019421577453613s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.0014939308166504s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014278888702393s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0010890960693359s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010151863098145s
router: 1x 0.00064301490783691s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00050497055053711s
service-routes: 1x 0.0003199577331543s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00019383430480957s
router_redirection: 1x 0.00014519691467285s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 2.5033950805664E-5s
t_/popups/zoom: 1x 2.2172927856445E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 12:39:04) -----