ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.029293060302734s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.023371934890747s
t_/common/header-new: 1x 0.0061819553375244s
t_/common/footer-new: 1x 0.0045700073242188s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0039608478546143s
t_/common/head: 1x 0.0025501251220703s
router_page: 1x 0.0021920204162598s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.001378059387207s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0010659694671631s
t_/popups/on-download: 1x 0.0010168552398682s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00076508522033691s
router: 1x 0.00075221061706543s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00067019462585449s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00046896934509277s
service-routes: 1x 0.00032401084899902s
router_redirection: 1x 0.00017309188842773s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00011396408081055s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.6001205444336E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.3140182495117E-5s
----- END OF DUMP (2024-05-24 22:33:05) -----