ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.028837919235229s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.023226022720337s
t_/common/header-new: 1x 0.0055198669433594s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0046389102935791s
t_/common/footer-new: 1x 0.0032551288604736s
t_/common/head: 1x 0.0020060539245605s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0017669200897217s
router_page: 1x 0.0016598701477051s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0012121200561523s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.001115083694458s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00084400177001953s
t_/popups/on-download: 1x 0.00075602531433105s
router: 1x 0.00063991546630859s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0004279613494873s
service-routes: 1x 0.0002899169921875s
router_redirection: 1x 0.00014901161193848s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.0001220703125s
t_/popups/zoom: 1x 2.2172927856445E-5s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 1.978874206543E-5s
----- END OF DUMP (2024-05-24 23:44:05) -----