ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.040140151977539s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.032844066619873s
t_/common/header-new: 1x 0.0091249942779541s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.006587028503418s
t_/common/footer-new: 1x 0.0043470859527588s
t_/common/head: 1x 0.0037610530853271s
router_page: 1x 0.0022680759429932s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0022561550140381s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0016250610351562s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0014300346374512s
t_/popups/on-download: 1x 0.001168966293335s
router: 1x 0.00092005729675293s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00088000297546387s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00083088874816895s
service-routes: 1x 0.00037598609924316s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00022602081298828s
router_redirection: 1x 0.00020694732666016s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 4.6014785766602E-5s
t_/popups/zoom: 1x 4.2915344238281E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 11:12:04) -----