ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.02538800239563s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.021663904190063s
t_/common/header-new: 1x 0.0058281421661377s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0047011375427246s
t_/common/footer-new: 1x 0.0029160976409912s
t_/common/head: 1x 0.0023651123046875s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.0014538764953613s
router_page: 1x 0.0012028217315674s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.00099611282348633s
t_/popups/on-download: 1x 0.00087714195251465s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.00081801414489746s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00074100494384766s
router: 1x 0.00054192543029785s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00048589706420898s
service-routes: 1x 0.0002598762512207s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00016617774963379s
router_redirection: 1x 0.00014805793762207s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 1.978874206543E-5s
t_/popups/zoom: 1x 1.1205673217773E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 09:09:07) -----