ชุดตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น (8)
ดาวน์โหลดชุดเต็มของตัวบ่งชี้อารมณ์ที่ต้องมีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • CurrentRatio
  4
  ตัวบ่งชี้อัตราส่วนผู้ซื้อ/ผู้ขายตาม 10 แหล่งต่างๆ
 • Derivatives
  4.1
  ชุดอนุพันธ์จากข้อมูล Order Book
 • TradingActivity
  4.1
  ตัวบ่งชี้แสดงกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลง
 • OpenInterest
  4.3
  ผลรวมของคำสั่งขายและซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าปลีก
 • StopLossClusters
  4.5
  ตัวบ่งชี้จะแสดงระดับบนแผนภูมิโดยมีปริมาณ Stop Loss สูงสุดที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
 • OrderBook
  4.5
  การซื้อขายที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของผู้ค้าปลีกจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมสองด้าน
 • Ratios
  4
  อัตราส่วนของตำแหน่งที่เปิดของเทรดเดอร์ (SSI) ที่แสดงเป็นแผนภูมิ
  index: 1x 0.044319152832031s
t_/pages/products/product-new: 1x 0.035205125808716s
t_/common/header-new: 1x 0.01491117477417s
router_page: 1x 0.0075209140777588s
t_/common/head: 1x 0.0061368942260742s
t_/blocks/product/product-sidebar: 2x 0.0059080123901367s
t_/common/footer-new: 1x 0.0036079883575439s
t_/blocks/product/related-products: 1x 0.00174880027771s
t_/blocks/product/categories: 1x 0.0012609958648682s
t_/blocks/product/sentiment-pack: 1x 0.0010380744934082s
t_/popups/on-download: 1x 0.00097298622131348s
t_/blocks/product/top-resources: 1x 0.00089001655578613s
router: 1x 0.00084590911865234s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00081300735473633s
service-routes: 1x 0.00037407875061035s
router_redirection: 1x 0.00018000602722168s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00015115737915039s
t_/blocks/product/templates-with: 1x 3.1948089599609E-5s
t_/popups/zoom: 1x 3.0040740966797E-5s
----- END OF DUMP (2024-04-19 11:33:04) -----